Top Tag
Gen ความแตกต่างของGen

Gen B, Gen X, Gen Y และ Gen Z อยู่ในกลุ่มอายุเท่าไร มีความแตกต่างอย่างไร

Gen B, Gen X, Gen Y และ Gen Z อยู่ในกลุ่มอายุเท่าไร แต่ละเจนมีความแตกต่างอย่างไร

Five Undeniable Truths About Marketing To Gen-Z

Generation หรือที่เรียกสั้นๆว่า Gen คือ การแบ่งกลุ่มประชากรตามหลักประชากรศาสตร์ (Demography) โดยมีการแบ่ง Gen ตามช่วงปีเกิด โดยจะแบ่งเป็น 5 Gen คือ Gen B, Gen X, Gen Y, Gen Z และ Gen Alpha ซึ่งแต่ละรุ่นมีข้อดีและลักษณะพิเศษที่แตกต่างกัน ฉะนั่นเรามาดูข้อมูลของคนแต่ละ Gen กันค่ะ ว่ามีข้อเด่น อย่างไรบ้าง แต่ละ Gen อยู่ในกลุ่มอายุเท่าไร แล้วคุณละเป็น Gen อะไร

Gen B (Baby Boom Generation)

Gen B คือ กลุ่มคนที่เกิดระหว่างปี พ.ศ.2489-2507  (1946-1964) บรรดาคนพวกนี้เกิดมาภายหลังสงครามโลกครั้งที่สองสงบลง ที่เรียกคนพวกนี้ว่าเจนบีเพราะว่าในระหว่างสงครามบรรดาผู้ชายต้องถูกเกณฑ์ไปเป็นทหาร ครั้นสงครามสงบลงก็เลยกลับมาแต่งงานแล้วรีบมีลูกกันยกใหญ่แบบว่าอั้นไว้นาน คน ที่เป็นเจนบีนี้เยอะมาก เรียกว่าบูม! คือเด็กเกิดกันแบบระเบิดเลยละ พ่อแม่ของคนพวกนี้ประสบความลำบากยากแค้นมาตลอดชีวิต จากวิกฤตเศรษฐกิจตกต่ำครั้งใหญ่ทั่วโลกเมื่อ พ.ศ.2472 ที่ส่งผลให้เกิดสงครามโลกครั้งที่สองในที่สุด

คนเจนบี เติบโตขึ้นมาด้วยการรับรู้ความยากลำบากของพ่อแม่ จึงเป็นคนที่มีชีวิตเพื่อการทำงาน เคารพกฎเกณฑ์ กติกา อดทนให้ความสำคัญกับผลงานแม้ว่าจะต้องใช้เวลานานกว่าจะประสบความสำเร็จ อีกทั้งยังมีแนวคิดที่จะทำงานหนักเพื่อสร้างเนื้อสร้างตัว มีความทุ่มเทกับการทำงานและองค์กรมาก ให้ความสำคัญของครอบครัวรองลงมาจากงาน

ข้อดี Gen B เป็นยุคสิ้นสุดสงคราม คนเจนนี้จะมีชีวิตเพื่อการทำงาน สุขุม รอบคอบ ประหยัดอดออม สู้งาน เคารพกฎเกณฑ์ อดทนสูง มีประสบการณ์สูง มีความสามารถทางด้านการเข้าสังคม จงรักภักดีต่อนายจ้าง ให้ความสำคัญกับผลงาน ยินดีทำงานหนักเพื่อสร้างเนื้อสร้างตัว ไม่เปลี่ยนงานบ่อย เคร่งครัดในจารีตประเพณี

จะ Gen ไหน ก็เลือกออมถูกใจ ได้กำไรเหมือนกัน

Gen X

Gen X คือ กลุ่มคนที่เกิดระหว่างปี พ.ศ. 2508-2522 (1965-1981) คนกลุ่มนี้ก็คือลูกหลานของพวกเจนบีนั่นเองซึ่งช่วง พ.ศ.2508-2522 นี้เป็นช่วงของสันติภาพ ความมั่งคั่งขยายไปทั่วโลก และแนวความคิดคุมกำเนิดพร้อมทั้งยาคุมกำเนิดเกิดมีขึ้นมากมาย จำนวนการเกิดของเด็กช่วงนี้จึงลดลงมาก บางทีก็เรียกพวกนี้ว่า Baby Bust Generation (Bust นี่ตรงกันข้ามกับบูม)

บรรดาเด็กที่เกิดในช่วงนี้ เติบโตขึ้นมาได้เห็นการดำเนินชีวิตของพ่อแม่ ซึ่งเด็กพวกนี้ไม่เห็นด้วย ทำให้คนที่เติบโตมาในช่วงนี้มีลักษณะพฤติกรรมชอบอะไรง่ายๆ ไม่ต้องเป็นทางการ ให้ความสำคัญกับเรื่องความสมดุลระหว่างงานกับครอบครัว (Work-life Balance)

ข้อดี Gen X เป็นรุ่นที่มีความเข้มแข็งและปรับตัวได้ง่าย พวกเขามีความคิดเป็นระบบ และมีความรับผิดชอบสูงในการทำงาน พวกเขามีประสบการณ์และความรู้ในองค์กรมากกว่ารุ่นอื่น จึงเหมาะที่จะเป็นผู้นำและสามารถให้คำปรึกษาแก่รุ่นอื่นได้

Gen Y

Gen Y หรือ Millennials คือ กลุ่มคนที่เกิดระหว่างปี พ.ศ.2523-2540 (1982-2000) เป็นกลุ่มคนที่โตมาพร้อมกับคอมพิวเตอร์-อินเทอร์เน็ตและเทคโนโลยีไอที พวกนี้เป็นลูกของพวกเจนเอ็กซ์ ที่ได้ชื่อว่าเจนวายก็เนื่องจากเห็นพ่อแม่กับ ปู่ ย่า ตา ยายทะเลาะเถียงกันในค่านิยมที่แตกต่างกันและเมื่อทะเลาะกันมากเข้าเรื่องก็ มาลงที่เด็กที่ไม่รู้เรื่องอะไร

เจนวายเป็นวัยที่จัดว่าเพิ่งเริ่มเข้าสู่วัยทำงาน มีลักษณะนิสัยชอบแสดงออก มีความเป็นตัวของตัวเองสูง ไม่ชอบอยู่ในกรอบและไม่ชอบเงื่อนไข คนกลุ่มนี้ต้องการความชัดเจนในการทำงานว่า สิ่งที่ทำมีผลต่อตนเองและต่อหน่วยงานอย่างไร อีกทั้งยังมีความสามารถในการทำงานที่เกี่ยวกับการติดต่อสื่อสาร และยังสามารถทำงานหลายๆ อย่างได้ในเวลาเดียวกัน

ข้อดี Gen Y เป็นรุ่นที่เก่งในเทคโนโลยีและการใช้สื่อสังคมออนไลน์ พวกเขามีความคิดสร้างสรรค์ และเป็นทีมงานที่สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี เขามักมีความสามารถในการทำงานแบบแฟล็กซิเบิ้ลและต้องการการตอบรับและการพัฒนาอยู่เสมอ

Gen Z

Gen Z คือ คนที่เกิดหลัง พ.ศ. 2541-2565 (2001-2024) กลุ่ม Gen Z นี้ จะเติบโตมาพร้อมกับสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายที่อยู่แวดล้อม มีความสามารถในการใช้งานเทคโนโลยีต่าง ๆ และเรียนรู้ได้เร็ว เพราะพ่อแม่ใช้สิ่งเหล่านี้อยู่ในชีวิตประจำวัน

สิ่งหนึ่งที่เด็กรุ่น Gen Z แตกต่างจากรุ่นอื่น ๆ สมัยที่ยังเป็นเด็กอยู่ก็คือ เด็กรุ่นนี้จะ ได้เห็นภาพที่พ่อและแม่ต้องออกไปทำงานทั้งคู่ ต่างจากรุ่นก่อน ๆ ที่อาจจะมีพ่อออกไปทำงานคนเดียว ด้วยเหตุผลนี้ เด็ก Gen Z หลาย ๆ คนจึงได้รับการเลี้ยงดูจากคนอื่นมากกว่าพ่อแม่ของตัวเอง

ข้อดี Gen Z เป็นรุ่นที่เติบโตมาพร้อมกับเทคโนโลยีและมีความคุ้นเคยกับการใช้งานอุปกรณ์ดิจิทัลต่างๆ พวกเขามีความคิดสร้างสรรค์ และมีความรับผิดชอบในการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง พวกเขามีมุมมองที่หลากหลายและเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็ว

Generation Z หรือ Gen Z - Gen Z Manpower

6 things Gen Z wants from their next job | Handshake

Gen Alpha

Gen A หรือ Gen Alpha คือ กลุ่มคนนี้จะเกิดในช่วงปี พ.ศ. 2566 เป็นต้นไป หรือง่ายๆ คือคน เจนอัลฟ่านั้นจะเกิดในช่วง ศตวรรษที่ 21 นั่นเอง จึ่งเรียกว่าเป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่

เจนอัลฟ่าเรียกว่าเกิดในสภาพแวดล้อมใหม่ การติดต่อสื่อสารที่เปลี่ยนแปลงอย่างก้าวกระโดด จากผลการสำรวจประชากรโลก ในปี 2558 นั้น มีจำนวนคนกว่า 2.5 ล้านคนเกิดในทุกสัปดาห์ทั่วโลก ดังนั้น เจนอัลฟ่า จึงมีแนวโน้มว่า จะมีประชากรกว่า 2 พันล้าน คนภายในปี 2568

การแบ่งกลุ่มคนตาม generation นั้น มักใช้เพื่ออธิบายลักษณะนิสัยและพฤติกรรมของคนในแต่ละกลุ่ม โดยกลุ่ม Baby Boomer มักถูกมองว่าเป็นคนที่ทำงานหนัก ยึดมั่นในกฎเกณฑ์ ให้ความสำคัญกับครอบครัว กลุ่ม Generation X มักถูกมองว่าเป็นคนที่มีความยืดหยุ่น ปรับตัวได้ดี ให้ความสำคัญกับอิสระเสรี กลุ่ม Generation Y มักถูกมองว่าเป็นคนที่มีความเป็นปัจเจกนิยมสูง ให้ความสำคัญกับประสบการณ์ กลุ่ม Generation Z มักถูกมองว่าเป็นคนที่มีความคล่องแคล่วด้านเทคโนโลยี ให้ความสำคัญกับการสื่อสารและการมีส่วนร่วม

อย่างไรก็ตาม การแบ่งกลุ่มคนตาม generation นั้น เป็นเพียงการแบ่งกลุ่มคร่าวๆ เท่านั้น แต่ละคนอาจมีความแตกต่างกันในแต่ละ generation ขึ้นอยู่กับปัจจัยอื่นๆ เช่น สภาพแวดล้อม การเลี้ยงดู การศึกษา เป็นต้น

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may also like

การเสริมสร้างการเคลื่อนไหวของเราในช่วงเวลาวิกฤต: ภารกิจทางประวัติศาสตร์ของขบวนการปลดปล่อยปาเลสไตน์

สองร้อยวันในสงครามไซออนิสต์แห่งการรุกรานฉนวนกาซา การต่อสู้ของชาวปาเลสไตน์อยู่ท่ามกลางการเชื่อมโยงที่สำคัญ เป็นเวลาหลายเดือนแล้วที่องค์กรต่างๆ ในอเมริกาเหนือได้เสริมสร้างความเข้มแข็งและเป็นผู้นำขบวนการมวลชนเพื่อขับเคลื่อนสาเหตุของการปลดปล่อยชาติปาเลสไตน์จากภายในแกนกลางของจักรวรรดิ ลักษณะที่ได้รับความนิยมและปฏิวัติของขบวนการนี้เกิดจากการที่ผู้คนนับล้านเดินขบวนไปตามท้องถนน การกระทำโดยตรงในเมืองใหญ่ ๆ ทุกแห่ง การจัดระเบียบและการรณรงค์ตามภาคส่วนใหม่และที่เพิ่งได้รับพลังใหม่ ชัยชนะในการต่อสู้ทางอุดมการณ์และสื่อ และล่าสุด ค่ายนักศึกษาเรียกร้องให้ถอนการลงทุนในมหาวิทยาลัยและวิทยาลัย ด้วยการพัฒนาเหล่านี้ ผู้คนหลายพันคนได้ถูกนำเข้าสู่การต่อสู้ กระตุ้นให้กระทำการโดยความเสื่อมทรามของการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ที่นำโดยสหรัฐฯ และได้รับทุนสนับสนุน และความชัดเจนทางศีลธรรมของการต่อต้านของชาวปาเลสไตน์ ท่ามกลางขบวนการมวลชนนี้ เราได้เห็นการพลีชีพของชาวปาเลสไตน์กว่า 50,000...

คนงาน ALABAMA MERCEDES แพ้การเลือกตั้งสหภาพครั้งแรก ให้คำมั่นที่จะต่อสู้ต่อไป

การรณรงค์ที่ไม่มีการระงับโดยฝ่ายบริหารของ Mercedes ทำให้คนงานส่วนใหญ่ในโรงงานในแอละแบมาลงคะแนนเสียงคัดค้านการจัดตั้งสหภาพแรงงาน เป็นตัวเร่งให้เกิดการเปลี่ยนแปลง สนับสนุนการสื่อสารมวลชนที่กล้าหาญด้วยการบริจาคให้กับ The Real News Network วันนี้ นอกเหนือจากวิดีโอและการส่งจดหมายต่อต้านสหภาพแรงงาน การประชุมผู้ชมเชลย ไล่ออก และแรงกดดันจากนักการเมืองของรัฐและแม้แต่ศิษยาภิบาลในท้องถิ่น ความเคลื่อนไหวที่ได้รับชัยชนะคือไล่ซีอีโอของบริษัทในสหรัฐฯ ออก และแทนที่เขาด้วยรองประธานที่สัญญาไว้ ที่จะดูแล “สมาชิกในทีม” หัวหน้าทีมชื่อ...