Top Tag

ความแตกต่างของ Gen ต่างๆ

Gen B, Gen X, Gen Y และ Gen Z อยู่ในกลุ่มอายุเท่าไร มีความแตกต่างอย่างไร Generation หรือที่เรียกสั้นๆว่า Gen คือ การแบ่งกลุ่มประชากรตามหลักประชากรศาสตร์ (Demography) โดยมีการแบ่ง Gen ตามช่วงปีเกิด โดยจะแบ่งเป็น 5 Gen คือ GenRead More

Leave a comment

รวม 10 ธุรกิจออนไลน์มาแรง 2024

รวม 10 ธุรกิจออนไลน์มาแรง 2024   ธุรกิจในปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นเจ้าใหญ่หรือเจ้าเล็ก ต่างก็ต้องปรับตัวเข้าสู่โลกออนไลน์อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ และแน่นอนว่า มีธุรกิจเกิดใหม่มากมายนับไม่ถ้วนจากความเปลี่ยนแปลงดังกล่าว แล้วในปีนี้จะมีธุรกิจออนไลน์อะไรเป็นเทรนด์ที่น่าสนใจบ้างลองมาดูกันเลย! เทรนด์ธุรกิจออนไลน์ที่น่าสนใจหลัง Covid 1. ธุรกิจ E-Commerce ศูนย์วิจัยกสิกรไทยได้มีการคาดเดาว่าตลาด E-Commerce ไทยจะมีมูลค่าราว 5.65 แสนล้านบาทRead More

Leave a comment